Prepínač aktivovaný zvukom

Prepínač aktivovaný zvukom

Zvážte situáciu v banke alebo inej organizácii, v ktorej došlo k náhlemu vpádu zlodejov. Teraz všetok personál bol lupičmi spútaný a hlavná šatňa plná cenných zdrojov je vydaná napospas lupičom. Existuje teda nejaký spôsob, ako zabrániť tejto krádeži ?? Áno, existuje, ak je pripojený akýkoľvek bzučiak, ktorý môže začať zvoniť, varovať miestnu políciu alebo kameru vybavenú modemom GSM, ktorý dokáže odoslať video na policajné stanice. Problém však stále spočíva v spôsobe zapnutia týchto zariadení.

Zvážte inú situáciu, keď je človek vo svojej izbe (v hosteli alebo v hoteli) a zlodej sa pokúsi vstúpiť do miestnosti v noci, keď je miestnosť tmavá a majiteľ tvrdo spí. Musí existovať systém automatického zapínania svetlo a zvonenie bzučiaka.
V obidvoch týchto situáciách spočíva riešenie v navrhnutí spôsobu automatickej činnosti spínača. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je spínač Sound Sound.Dva spôsoby, ako navrhnúť vlastný prepínač ovládaný zvukom

  • Pomocou audio zosilňovača a časovača

Základný zvukový prevádzkový spínač je možné skonštruovať pomocou audio zosilňovača IC, komparátora, časovača 555 pracujúceho v monostabilnom režime, relé a záťaže. Tu je základnou myšlienkou zmena výstupu časovača so vstupom z mikrofónu, aby sa zapla záťaž. Zaťažením môže byť žiarovka alebo LED žiarovka alebo motor.

Zvukový signál prijíma mikrofón, ktorý prevádza zvukový signál na elektrické signály. Signál sa dáva na pin2 komparátora IC 741. Druhý vstupný pin 3 komparátora je daný referenčným napätím nastaveným usporiadaním potenciometra.Jednoduchý zvukovo ovládaný obvod spínača

Jednoduchý zvukovo ovládaný obvod spínača

Ak nie je k dispozícii žiadny zvukový signál, pin 2 je na logicky vysokej hodnote a výstup komparátora je na logicky nízkej hodnote, čo dáva nízky signál do spúšťacieho kolíka časovačov 555. Výstup časovača je tak na logicky vysokej hodnote, čím udržuje relé vo vypnutom stave. Keď je počuť zvuk, mikrofón ho zistí a prevedie ho na elektrický signál a signál sa použije na pin 2 komparátora. Pretože je tento pin teraz na logicky nízkej hodnote, výstup komparátora je na logicky vysokej hodnote, čo spúšťa signál logickej vysokej hodnoty na spúšťací kolík časovača. Výstup časovača je tak na logicky nízkej hodnote, pričom jazdí na relé, ktoré následne zapína záťaž (žiarovka A) na čas určený kombináciou RC.


  • Zvukovo ovládaný prepínač využívajúci čítač IC

Tento obvod môžete použiť na ovládanie relé pomocou zvuku klapiek. Je vysoko citlivý a dokáže detekovať zvuk tlieskania zo vzdialenosti 1 - 2 metrov. Cez relé je možné pripojiť striedavé záťaže, ako sú žiarovky, ventilátory atď. Tento okruh má tri časti. Citlivý zosilňovač MIC, prepínač A na základe IC CD4017 a ovládač relé. IC CD4017 je počítadlo dekády, kde je počet výstupných čísel zobrazený zodpovedajúcim vysokým číslom kolíka výstupného čísla.Kondenzátorový mikrofón zachytáva zvukové vibrácie a na svojich svorkách generuje minútové napätie. Tieto slabé signály sú zosilnené IC1. Rezistor R1, R3 a variabilný rezistor VR1 nastavujú citlivosť zosilňovača. Rezistor R1 nastavuje citlivosť mikrofónu. Zosilnené výstupné impulzy z IC1 prechádzajú na vstup IC2 (CD 4017). Rezistor R4 udržuje vstup (pin14) IC2 na nízkej úrovni, aby zabránil nesprávnemu spusteniu. IC2 je dekáda počítadla IC, ktorá je zapojená ako prepínač. Že jeho výstupy 1 a 2 (piny 2 a 3) budú striedavo vysoké a nízke, keď vstupný kolík 14 prijíma impulzy z IC1. Pin4 (výstup4) je pripojený k resetovaciemu kolíku15, takže bude zabránené ďalšiemu počítaniu. Vysoký výstup z IC2 prechádza cez obmedzovač prúdu R6 na základňu spínacieho tranzistora T1. Keď T1 vedie, rozsvieti sa zelená LED a relé. V nasledujúcom tlieskaní bude výstupný pin 2 nízky, aby sa vyplo relé a zelená LED. Červená LED signalizuje polohu VYPNUTÉHO bremena.

Inými slovami, keď prvýkrát vydáme zvuk tlieskania, zvukový signál sa prevedie mikrofónom na elektrický signál a zosilní sa operačným zosilňovačom, ktorý dáva výstupný impulz. Keď počítadlo prijme prvý impulz, kolík 2 sa zvýši a vodič relé sa zapne, aby relé uviedol do činnosti, a tým rozsvietil LED. Keď znova vydáme zvuk tlieskania, generuje zosilňovač IC ďalší impulz. Tentokrát sa pin 2 zníži a pin 3 sa zvýši, čo spôsobí rozsvietenie červenej LED. Relé je teraz vypnuté a LED nesvieti.

Zvukovo citlivý spínač

Poznámka: Je lepšie pripojiť mikrofón priamo na dosku plošných spojov pomocou dvoch častí orezaných vývodov odporu alebo kondenzátora. Ak je mikrofón pripojený káblami, citlivosť sa môže znížiť. Uzavretie mikrofónu v trubici výrazne zvýši citlivosť. Nastavením VR1 získate maximálnu citlivosť a rozsah.

4 prepínače ovládané zvukom dostupné na trhu

Zvukovo ovládaný elektronický spínač

Jedná sa o zvukovo ovládanú elektronickú spínaciu súpravu od spoločnosti Electro Kits. Pracuje na 9V batériu a používa elektretový mikrofón. Zapína a vypína LED namontovanú na súprave.

  • Automatický prepínač aktivovaný hlasom

Automatický prepínač aktivovaný hlasom

Jeho spínací čas je až 60 sekúnd a podporuje zaťaženie do 3A-115V alebo 5A-12V

Jedná sa o spínač riadený mikroprocesorom, ktorý pracuje na 1 alebo 2 klapky. Má výkon relé 24VDC / AC 3A. Funguje na napájanie 12V dc.

1382313 Číslo modelu Zvukom ovládaný prepínač

1382313 Číslo modelu Zvukom ovládaný prepínač

Jedná sa o zvukom ovládaný spínač s číslom modelu 1382313, ktorý pracuje na výkone max. 250 W s napájacím napätím 120 V. Funguje v dvoch režimoch. V domácom režime môže pracovať s jedným alebo dvoma spotrebičmi. V režime Preč bude zapnutý pripojený spotrebič tak, že zapne akýkoľvek hluk.

Teraz máte predstavu o tom, ako sa používa spínač aktivovaný zvukom, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy alebo elektrických a elektronické projekty zanechať komentáre nižšie.

Fotografický kredit:

  • Praktické spínače ovládané zvukom dostupné od spoločnosti elektrokity
  • Automatická aktivácia hlasu Prepnúť na 2.img
  • Clap On / Off Switch By predavač